За Бургас

За Ямбол

За Средец
За Средец

За Малко Търново
За Малко Търново

За Равнец

Валентин Атанасов

За с.Зидарово

Иван Ненков

За с.Маринка

Иринка Сарафова

За с.Градище,община Левски,обл.Плевен

Стефан Стефанов

За с.Караново,община Айтос

Димчо Владимиров