Николай Желев

Николай Желев

магистър бизнес администрация ,хотелиер