Представляващи лица  
Име Длъжност Статус Съдебен акт N: От дата Вписване  
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ Подпредседател Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
             
             
Членове на ръководни органи  
Име Длъжност Статус Съдебен акт N: От дата Вписване  
БОГДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
БОГДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Заместник председател Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ВАРТЕРЕС БОХОС ЧУЛУЯН Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ Председател на Контролния съвет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ Председател Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ Подпредседател Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
ДИАНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
ДИАНА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ДОНКА ПЕГРОВА КИТАНОВА член на Контролния съвет/контрольор/ Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ЖЕЧКА ТОДОРОВА МУТАФЧИЕВА Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ЖЕЧКА ТОДОРОВА МУТАФЧИЕВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
ИВАН ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
ИВАН ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
КОНСТАНТИН ЖИВКОВ
БАЧИЙСКИ
Заместник председател Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
КОНСТАНТИН ЖИВКОВ БАЧИЙСКИ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
НИКОЛИНА ПЕНЕВА ДАМБУЛОВА Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
НИКОЛИНА ПЕНЕВА ДАМБУЛОВА Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
РАДОСТИН ПРОДАНОВ КИШИШЕВ Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
РАДОСТИН ПРОДАНОВ КИШИШЕВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2  
СТЕФАН СТОЯНОВ КОЛЕВ член на Контролния съвет/контрольор/ Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
СТОЯН ДИМИТРОВ ЦАРЕВ Член на изпълнителен комитет Действащ 2 12.7.2011 г. 2  
ХРИСТИЯН ТАНЕВ ТАНЕВ Член на изпълнителен комитет Освободен 2 12.7.2011 г. 2