КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

Владимир Георгиев

Владимир Георгиев

Петко Янев

Стела Богданова

Пенка Велева

Пенка Велева