КАНДИДАТСКА ЛИСТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС 2015

КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

КАНДИДАТСКА ЛИСТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СРЕДЕЦ

ЦИК

 

ЕДИНЕН РЕГИСТЪР ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ЕРИК)

Декларация поддръжка на сайт

Устав ПП СЕК

Обстоятелства по чл. 17 от Закона за Политическите партии

Придружително писмо

Отговорно лице за приходите, разходите и счетоводната отчетност

Дарения, кандидати

Дарения ФЛ

Декларация дарение

Декларация дарение

Декларация дарение

Декларация дарение

Декларация дарение

Декларация дарение

Договор за политическа реклама за „Местни избори – 2015“ между СEK – Бургас и „Медиатор 2015“ ООД

РАЗПИСКА ЗА ЕЛЕКТРОННО ВЪВЕДЕНИ ДАННИза: Партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА