Доц. д-р Снежанка Стоянова

Доц. д-р Снежанка Стоянова

електротехник и председател на сдружение „Самосъзнание”