Георги Събев

Георги Събев

капитан далечно плаване