Георги Манев

Георги Манев

председател на ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА