ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

ОТЧЕТ – АНАЛИЗ
 
за дейността на ПП „Средна европейска класа“ и Георги Манев – Председател на ПП, общински  съветник  от ОС Бургас
за периода 2007 – 2011 год.
Два мандата бях избиран от гражданите на Бургас, за да защитавам интересите в Общинския съвет на предприемачите за развитието на малкия и среден бизнес, на учителите, на представителите на културата и изкуството и на всички  хора, които искаха да направят нещо различно в града ни .
През 2007 г. имахме трима съветници, но реално за осъществяване на идеите и целите на политическа партия „Средна европейска класа“, е необходимо сериозно присъствие в общинския съвет на Бургас, както и в цялата страна, които да подпомогнат създаването на средната класа в България.
Основната ни цел като общински съветници винаги е била да защитаваме интересите на бургазлии и те да знаят, че наистина някой се грижи за тях и работи за разрешаването на техните проблеми, защото проблемите на хората нямат политически цвят. Голяма част от Общинския съвет се оказа изключително политизиран и не работи достатъчно за Бургас, а за защита интересите на своите партии и политически централи. Ние бяхме първите, които пречупихме така нареченото статукво на червени, сини и разноцветни и въпреки малкия си брой, наложихме свой стил на работа. Стилът да защитаваме своите избиратели, които са ни гласували доверието да ги представляваме в местния парламент.
За да се развива Бургас като модерна туристическа дестинация, предприехме като наложителна мярка за запазване на търговската дейност на малкия и среден бизнес многократно промени за намаляване на високите и непосилни такси които заплащат собствениците на преместваемите обекти.
По наше предложение таксите за обектите  в „Супер зона“, стана 23 лв. на кв.м. за месец, в Първа зона таксата е 16 лв. на кв.м. за месец, за обектите във Втора зона таксата стана 10 лв. на кв.м. за месец, за обектите в Трета зона таксата е  6 лв. на кв.м. за месец и за обектите в Четвърта зона таксата е 4 лв. на кв.м. за месец.
Търговците на обектите в Приморски парк, който беше обособен като нова зона, заплащаха високи такси без значение от сезона. За тях ние поискахме сезонност, като  летния сезон е от месец април до м. октомври и дължимата такса е  30 лв. на кв.м. за месец, а зимния сезон е от месец ноември до м. март и таксата е 20 лв. на кв.м. за месец.
За да бъде минимизиран финансовият риск и опасността от прекратяване на дейността на тези обекти предложих и ОбС реши да се допуска изменение в размера и начина на определяне на местните такси и цени на услуги и права, два пъти в течение на текущата година.
Работихме и ще продължаваме да подкрепяме малкия и среден бизнес.
Ще има хора, които ще ни упрекнат за становището с което излязохме по повод премахването на поставените павилиони по тротоарите и зелените площи в града ни. Тези обекти създаваха предпоставка за нелоялна конкуренция между ползвателите им и онези търговци и собственици, които са инвестирали средства, за да бъдат обектите им във добър вид, отговарящи на всички санитарно-хигиенни и естетически изисквания на съвременното ни общество.
За тези хора, ние предложихме на общинска администрация  създаването на еднотипни модерни тържища, в определени зони на града ни.
Като Председател на политическа партия „Средна европейска класа“ ще продължавам да работя в подкрепа на търговците в Бургас и затова, да бъдат намалявани таксите които заплащат, защото средната класа може да бъде развита и утвърдена точно от хората в сферата на малкия и среден бизнес, а това е заложено и в наименованието на нашата партия.
Опълчихме се срещу предложението на друга политическа партия да се постави мантинела пред сервиз „Ситроен“, по пътя за Сарафово, защото ще се затвори кръстовището към този обект. Във време на финансова криза, вместо да се подпомогне съществуването и оцеляването на търговски обекти на бургаски фирми, които плащат данъците си в нашия град, някой общински съветници предпочетоха да гласуват в полза на личните си интереси, като лобират за конкурентен сервиз на Софийска фирма.
http://burgascouncil.org/files/docladna/371.pdf
Паркирането в ЦГЧ е проблем не само за жителите на Бургас, но и за гостите и туристите избрали да почиват в града ни. За да се предотвратят част от задръстванията на движението в ЦГЧ и за да не се затруднява движението на пешеходците от паркираните автомобили по тротоарите и уличното платно, по наше предложение беше включен в капиталовата програма направа на подход от бул. „Христо Ботев” към ул. „Св. Климент Охридски” за се осигури  достъп към подземният общински паркинг до „Операта”.
http://burgascouncil.org/files/docladna/370.pdf
http://www.burgascouncil.org/documents/DokladnazapiskaotSEK-Izpolzvanenaparking.pdf
Поради натоварения трафик на МПС, поискахме от Общинска администрация да бъдат извършени проучвателни дейности за разширяването на пътя между бул.“Булаир“ и бул.“Демокрация“. По тези булеварди можеше да се облекчи автомобилния  поток, тъй като идеята ни беше да се  осигури още една лента за придвижване и  да бъдат направени тротоари обезопасени с парапети  за пешеходците.
Поискахме  за хората с физически увреждания изграждане на асансьори на входовете и изходите на подлезите в Бургас, които имат голям човекопоток. Общинските съветници не приеха положително решение на предложението ни хората в неравностойно положение да се интегрират по-добро в обществото.
http://www.burgascouncil.org/documents/SEK2.pdf
За първи път в практиката си като общински съветник два мандата се сблъсках с безразличие по проблеми засягащи интересите на бургаските граждани и сериозни финансови загуби на Община Бургас. Визирам сделката на общинска фирма „Хляб и хлебни изделия“ и „Онтайм дистрибюшън енд лосжистик“-ЕООД  за продажбата на  сградата, находяща се на бул. „Христо Ботев“ 13. По мое предложение се създаде временна комисия, която да установи законосъобразността и целесъобразността на сделката с продажбата на имота. Комисията установи ред нарушения и злоупотреби. По мое предложение и взето решение от ОбС – Бургас управителят на общинска фирма „Хляб и хлебни изделия“ – г-жа Филева, трябваше да заведе  дела срещу „Онтайм дистрибюшън енд лосжистик“-ЕООД, но тъй като тя не изпълни решението взето от ОбС в продължение на месеци, ние настояхме да бъде освободена от заемания от нея отговорен пост и тя подаде оставка. Въпреки това по мое настояване се заведоха съдебни дела  за нарушенията от купувача, които са неизплащане на лихви, незаконно получаване на пари от наем, нерегламентирано придобиване на част от имота и забавяне на изплащането на окончателните суми при покупката извън определените за това срокове.
http://www.burgascouncil.org/documents/DokladnazapiskaotG.Manev.pdf
Друга сделка засягаща интересите на Общината и населението, за която излязохме с категорично становище и поискахме установяване на нищожността на правната сделка по продажба на недвижим имот на ЕТ „ВЕНУС-Г-ИВАНОВ” и отмяна на решение за замяна на  ценни и скъпи общински терени  в жк. Лазур, срещу което общината обратно да получи свои собствени  терени в гробищен парк.
http://www.burgascouncil.org/documents/DokladnazapiskaotG.Manev-Vzemanenareshenie.pdf
За подпомагане развитието на културата в града ни по наше предложение Общинска администрация трябваше да определи сграда или помещение, което да се нарича „Дом на учителя“. Идеята е  учителите да осъществяват по – тесни и ползотворни професионални контакти, да  провеждат срещи за обмяна на опит или курсове за повишаването на  квалификация си и възможност за предлагане на педагогически услуги.
За успешното развитие на младите хора осигурихме финансиране от бюджета на общината за ушиването на облекла на представителен гвардейски състав при Професионална гимназия по електроника и електротехника. Внасянето на гвардейската традиция в училищния живот ще допринесе за опазването на държавните символи и ритуали, като съществена част от българската национална идентичност в границите на обединена Европа.
http://burgascouncil.org/files/docladna/751.pdf
Работихме за популяризиране на Община Бургас в други държави, като съдействахме да бъде отпусната сума за провеждането на Международен детско – юношески фестивал за талант, мода и красота. Идеята на фестивала беше да постави децата и младежите от различните държави в среда, в която въпреки различията си да работят в екип, да изразят и обосноват идеите си и да добият увереност в собствените си способности.
http://burgascouncil.org/files/docladna/122.pdf
http://www.burgascouncil.org/documents/DokladnazapiskaotSEK-Finansovapodkrepa.pdf
Подсигурихме финансиране от общинския бюджет за подпомагане участието в държавно първенство на отбора по плуване за ветерани. Осигурихме им  безвъзмездно да ползват за тренировки плувен комплекс „Флора“.
http://burgascouncil.org/files/docladna/237.pdf
От тази година са включени в културната програма на Общината провеждането на летните празници на авторската песен „Кръгът на Барда“..
Поискахме поставянето на паметна плоча на Иван Ванев и Иван Коларов, автори на обявеният за официален символ на Бургас, шлагер „Бургаски вечери“.
Предложихме изработване на правила за ползването на залите в Младежки   културен център,  където младите и талантливи хора да участват в различни клубове  по интереси и да бъдат удовлетворявани културните им потребности.
http://burgascouncil.org/files/docladna/121.pdf
Отправихме питания към кмета относно провеждането на фестивала Spirit of Burgas, който е включен в културната програма на Община Бургас. За него се разходват значителни средства от бюджета и вместо да допринесе с нещо положително за града ни, се оказва, че мероприятието се обслужва от търговски фирми регистрирани в София и Общинското предприятие „Летен театър, фестивали и концерти” не изпълнява функциите си да го контролира.
Поставихме въпроса и за изкопа, предназначен за Бургаски универсален магазин, находящ се на площад „Тройката“. Язва в центъра на града, сборище на скитници, наркомани и развъдник на вируси и зарази.
Заведението „Текила”, находящо се в Приморски парк и долепено до детска градина беше премахнато и ще продължим да работим за това, да не се допуска  в близост до учебни заведения да се  предлагат алкохол и цигари.
Попитахме Общинска администрация колко бургаски фирми са спечелили конкурси за различните дейности включени в списъка на капиталовата програма през изминалата 2010 год. и има ли фирми спечелили конкурс с фиксиран срок в офертите си, които да закъсняват с въвеждането в експлоатация на договорните им задължения.
Повдигнахме въпроса за неправомерното ползване на общински жилищен имот от телевизия, чиито договор беше изтекъл, след което помещението беше освободено.
На голяма част от питанията ни Общинска администрация ни отговори уклончиво, но това още повече ни амбицира да повдигаме въпроси наболели за гражданите.
Категорично се противопоставихме на проекта за изграждане на петролопровода Бургас – Александруполис, който ще убие местното предприемачество и ще разруши природата на Странджа. Участвахме активно в разяснителната кампания за провеждането на референдум за петролопровода, като се срещахме с жителите на Бургаските квартали Горно Езерово и Долно Езерово и раздадохме над 10 000 флайера.
Застанахме до един достоен българин – граничният полицай Михаил Цонков, който защити границата ни и съвестно е изпълнявал служебните си задължения и срещу когото Военна прокуратура бе повдигнала обвинение. Участвахме в гражданския протест в негова защита и го подкрепихме да стане почетен гражданин на град Бургас. Ще работим за създаването на условия в нашата държава да има повече граждани като него, които не се страхуват да поемат отговорност.
Гласувахме предложението 24 април да стане Ден на възпоменание на жертвите на арменския геноцид и датата да влезе в Програмата за отбелязване на паметни дати и включи тази дата в Културната програма на на Община Бургас.
За подобряване развитието на модерна пазарна икономика в Общината поканихме и два пъти ни гостува един от най-известните консултанти в сферата на бизнеса в света – г-н Питър Даниелс от Австралия, който говори за малкия и среден бизнес в контекста на глобалната икономика и предложи конкретни решения.
Ценихме българските традиции и фолклор, спонсорирайки в Бургас европейския проект на пиринския народен изпълнител Илия Луков и заедно с жителите на града ни отбелязахме 105-та годишнина от Илинденско – Преображенското въстание.
Заедно се възхищавахме и на грандиозните и зрелищни спектакли на Ансамбъл „Българе“, чрез които се гордеем, че сме българи.
Предприехми всички законови мерки и заедно със стопаните на животни от странджанските села се опълчихме срещу унищожаването на животните заради шапа. Създадохме инициативен комитет на протестиращите животновъди в района на Странджа, за да се борим с несправедливостта с която се сблъскваме.
Макар да няма практика политическа партия или общински съветник да прави анализ и отчет на свършеното по време на мандата си, аз искам да направя това, защото го дължа на избирателите, които ми гласуваха доверие. Това е и цел на новосъздадената ни партия „Средна европейска класа“, която ще продължи да подпомага развитието на икономиката на града ни, подпомагайки малкия и среден бизнес, както в Бургас така и в България. „Средна европейска класа“ издига кметове и листи за общински съветници в над 20 населени места, включително и в София. С това искаме да покажем, че това не е партия еднодневка за спечелване на местния вот. Целите и задачите на партията ни са свързани с конкретни предложения и действия, които ние ще извършим в защита създаденето на средна класа в България, която е гръбнакът на всяко едно европейско общество.
Като Председател на ПП СЕК ще продължавам да защитавам интересите на бургазлии и хората в страната. Основната ни цел е създаването на среда, всеки български гражданин да има възможност да достигне жизнения стандарт на средната европейска класа!
http://burgascouncil.org/files/docladna/623.pdf
http://burgascouncil.org/files/docladna/236.pdf
http://burgascouncil.org/admin/uploaded/docladni_zapiski/01893.pdf
http://burgascouncil.org/documents/SEK-Naredbapremestvaemiobekti.pdf
http://www.burgascouncil.org/documents/DokladnazapiskaotSEK-PromqnavPrilojenie1.pdf
http://www.burgascouncil.org/documents/SEK.pdf

Публикувайте коментар