Изпълнителен съвет ще се проведе на 10.12.2023 от 20:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 26.11.2023 от 18:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 05.11.2023 от 18:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 21.10.2023 от 19:30 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 25.09.2023 от 20:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 25.09.2023 от 11:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 21.09.2023 от 18:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 17.09.2023 от 13:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 13.08.2023 от 18:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 23.04.2023 от 18:30 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 21.03.2023 от 17:30 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 22.02.2023 от 19:30 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 06.02.2023 от 19:00 в щаб Бургас