Изпълнителен съвет ще се проведе на 20.11.2022 от 18:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 09.10.2022 от 19:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 18.09.2022 от 19:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 28.08.2022 от 20:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 10.07.2022 от 20:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 05.06.2022 от 19:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 15.05.2022 от 19:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 10.04.2022 от 18:00 в щаб Бургас
Изпълнителен съвет ще се проведе на 30.01.2022 от 18:00 в щаб Бургас