135 Ана Буриева

Ана Буриева

Казвам се Ана Буриева и съм кандидат за общински съветник от ПП “Средна Европейска Класа”.

💪 „В политиката, ако искаш нещо да бъде казано, потърси мъж. Ако искаш да бъде направено, потърси жена!“ Маргарет Тачър
Родена съм в гр. Бургас през 1985 година. Представител съм на младото поколение, което иска да участва в качествена промяна на социалния живот в нашата страна.
Имам висше психологично и социално образование, много следдипломни квалификации в полето на психологичното и социално консултиране и управлявам организация, която работи за защита и в подкрепа на жертвите на насилие.
Участвала съм в редица европейски проекти, където съм формирала умения и работила по създаване на професионални екипи, в които работят психолози, учители, полицаи, социални работници, лекари за оценка и преодоляване тежки социални проблеми като: жертви и насилници в домашно насилие; изработване на стратегии и програми за работа с подрастващи; изграждане на взаимовръзки между институциите.

Моите приоритети са:
✅️ Участие на повече жени в политиката и във вземането на решения с обществено значение, които ще доведат до устойчиво и мирно развитие;
✅️ Толерантна и свободна от насилие среда в семействата, общностите и обществото (защита, подкрепа и справедливост за жертвите на насилие);
✅️ Опазване на околната среда и защита на животните (лечение, грижа и дом за всяко бездомно животно);
✅️ Достойно място на организациите на гражданското общество в решаване на проблемите на града и вземането на ефективни решения;

🙏 Как искам да изглежда Бургас след 4 години:
Бургас е чудесен град, в който се изгради красива инфраструктура, кореспондираща с привлекателната природа. Инвестицията в човешки ресурс е това, което може да го направи устойчив и да подкрепи развитието.
Ще вложа своите възможности за развитие на социални и психологични услуги за подкрепа на подрастващите, които да продължат успешно да съзряват, както и в изграждане на служби и центрове за подкрепа на уязвими групи.
Ще инвестирам усилия и в изграждането на приюти и служби за лечение и грижа за бездомни животни.