126 Янчо Желязков

Янчо Желязков

Казвам се Янчо Желязков и съм кандидат за общински съветник от ПП “Средна Европейска Класа”.

💪 29 години работа в областта на международната морска индустрия, в частност превоз на нефт и нефтени продукти. Понастоящем, служител в ДППИ-ръководител ПТ „Росенец“.
На базата на богатия си професионален опит се надявам да успея да допринеса за развитието на нашия град в тази сфера.

✅️ Бих искал да видя и ще работя активно за превръщането на Бургас в един от основните бизнес центрове в страната, с много възможности за работа и кариерно развитие на младите хора в региона. За целта е нужно да се установят ефективни правила и ред, които изключват корупционни практики, а общинската администрация да се ангажира по-активно в контактите и връзките с представителите и потенциални инвеститори от средния и едрия бизнес.