113 Теодора Янева

Теодора Янева

Казвам се Теодора Янева и съм кандидат за общински съветник от ПП „Средна Европейска Класа“.
📢 Кандидатирам се за общински съветник, мотивирана от предизвикателството за създаване на условия за развитие на спортни дейности, достъпни за деца от всички възрасти и положение. Да разработвам политики и програми, които засягат децата и техните нужди, чрез създаване на подходящи инфраструктури и програми, които да насърчават физическата им активност и творческото им изразяване – изграждане на паркове, спортни съоръжения и културни центрове, както и организиране на различни събития и активности.
✅️ Каузата, зад която заставам, е да предпазим подрастващите от вредното влияние на заобикалящата ги среда и интернет пространството, като осигурим на децата на Бургас оптимални условия за спорт, образование и социални контакти с връстници, както и да поощрим активното им участие в процеса на вземане на решения, които ги касаят.
🙏След 4 години си представям Бургас като град, предоставящ безопасна и стимулираща среда за физическо, умствено и социално развитие на децата.