КОНТРОЛЕН КОМИТЕТ

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

Владимир Георгиев

Владимир Георгиев

Петко Янев

Петко Янев

Пенка Велева

Пенка Велева